ბიბლია ტყავის გარეკანით

ბიბლია ტყავის გარეკანით

260.00

აღწერა

წიგნზე გადაკრულია ტყავი და გაფორმებულია სპილენძის მოჭედილობებით, რომელიც დაფარულია 0,03 მმ სისქის ვერცხლით, (სინჯი 998) და შემდგომ 0,03მმ სისქის ბაჯაღლო ოქროთი, (სინჯი 999,9 – 24 კარატი)