ლოცვანი

ლოცვანი

110.00

აღწერა

ეს ხელნაკეთი წიგნი დამზადებულია საპატრიარქოსთან არსებულ სახელოსნოში, რომლის ყდა მთლიანად მოთავსებულია სპილენძის გარეკანში. ასევე გააჩნია მოოქროვილი კიდეები

რაც ყველაზე მთავარია, სულ გამოცემულია 50 ეგზემპლარად და მისი ადგილი, სულ რამოდენიმე ათეულ ოჯახში თუ იქნება.


წიგნზე გადაკრულია ტყავი და გაფორმებულია სპილენძის მოჭედილობებით, რომელიც დაფარულია 0,03 მმ სისქის ვერცხლით, (სინჯი 998) და შემდგომ 0,03მმ სისქის ბაჯაღლო ოქროთი, (სინჯი 999,9 – 24 კარატი)