ქართული სამართლის ისტორია

ქართული სამართლის ისტორია (ივანე ჯავახიშვილი)

195.00

აღწერა

აკადემიკოს ივანე ჯავახიშილის ცნობილი გამოკვლევა - ,,ქართული სამართლის ისტორია'', გამოიცა სამ წიგნად, თავდაპირველად გასული საუკუნეების 10-იან წლების ბოლოს ქუთაისშ , ხოლო შემდეგ შევსებული სახით 1928-1929 წლებში. წინამდებარე გამოცემაში ,,ქართული სამართლის ისტორიის'' სამივე ნაწილი გაერთიანებულია და უნიკალურია იმით, რომ შესრულებულია აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის შრიფტით, რომელიც შეიქმნა პროექტის - ,,საზოგადო მოღვაწეთა შრიფტის'' ფარგლებში კორძაძის საადვოკატო ბიუროს ფინანსური მხარდაჭერით, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და დიზაინერ დავით მაისურაძის მიერ, მუსიკოს ნიაზ დიასამიძის ინიციატივით.

ასევე ნახეთ