ტესტების კრებული და თავსატეხები

ტესტების კრებული და თავსატეხები (2 წიგნი)

39.90

აღწერა

კომპლექტში გაერთიანებულია 2 საგანმანათლებლო წიგნი ,,ვუნდერკინდის ტესტების კრებული’’ და ,,თავსატეხები’’ ,,ვუნდერკინდის ტესტების კრებული'' შედგება სასკოლო და ოლიმპიადებისთვის მოსამზადებელი სააზროვნო, სახალისო და განმავითარებელი სავარჯიშოებისგან. ის მოიცავს მათემატიკის, ქართული ენისა და ინგლისური ენის ჯამში 1800 ტესტურ დავალებას. კრებული განკუთვნილია მე-2-დან მე-7 კლასის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და თითოეული ამ კლასის სავარჯიშოები ცალ-ცალკეა დაჯგუფებული შესაბამისი სათაურით. მაგ. ქართული მე-2 კლასი, მათემატიკა მე-4 კლასი და ა.შ. ,,თავსატეხები’’ არის სხვადასხვა სახის დავალებების კრებული I-დან V კლასის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის. მისი მიზანია საინტერესო, ილუსტრირებული და გონებრივი სავარჯიშოებით მოსწავლეთა სწავლისადმი მოტივაციის გაზრდა. ,,თავსატეხები’’ შედგება მარტივი, საშუალო და რთული კატეგორიის 80-80 დავალებისგან, რაც ჯამში 240 დავალებას შეადგენს.

ასევე ნახეთ