საქართველოს თავად-აზნაურთა გვარების ისტორია

საქართველოს თავად-აზნაურთა გვარების ისტორია

80.00

აღწერა

   ქართველს ყოველთვის აინტერესებდა როგორც საკუთარი, ისე სხვათა გვარების ისტორია. ოჯახის შექმნისას, უპირველეს ყოვლისა, საქორწინო პარტნიორის გვარსახელს კითხულობდნენ. მას მნიშვნელოვანი სოციალური ფუნქციები გააჩნდა და დიდი ნათესაური გაერთიანების აღმნიშვნელი იყო.
   ერთი სიტყვით, თითოეული გვარის ისტორია საქართველოს ისტორიის პატარა ნამცეცია. მისი საშუალებით არა მხოლოდ ამა თუ იმ გვარის ისტორიას ვეცნობით, არამედ საქართველოს სოციალური ისტორიის მთელ რიგ საკითხებსაც ვარკვევთ. წინამდებარე წიგნში გადმოცემულია ისტორიული საქართველოს 1200-მეტი თავად-აზნაურული გვარის ისტორია. ვფიქრობთ, გამოცემა დააინტერსებს როგორც მეცნიერ-მკვლევარებს, ისე მკითხველთა ფართო წრეს.

ასევე ნახეთ