დიდი ვიზუალური ენციკლოპედია

დიდი ვიზუალური ენციკლოპედია ( 4 ტომი )

56.00

აღწერა

მოგეხსენებათ გამომცემლობა პალიტრა ელი მუშაობს  როგორც მხატვრულ და შემეცნებით წიგნებზე , ასევე საბავშვო ლიტერატურაზე , საზოგადოების მოთხოვნიდან გამომდინარე არსებულმა გამომცემლობამ შექმნა ორენოვანი 4 ტომეული , ნებისმიერი ასაკის ადამიანითვის .

კომპლექტში გაერთიანებულია დიდი ვიზუალური ენციკლოპედიის 4 ტომეული , რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია , ოთხივე წიგნი გაფორმებულია ულამაზესი ილუსტრაციებით , რაც ეხმარება მოზარდებს სხვადასხვა მოვლენების უკეთ აღქმაში , ფოტოები წარმოდგენილია ფერადად და წიგნებს თან ერთვის სხვადასხვა ნაცნობი თუ უცნობი ფაქტები

დიდი ვიზუალური ენციკლოპედია 18 თემადაა დაყოფილი

შესულია 4 წიგნი .

1 ტომში თავმოყრილია 25 000 განმარტება, 8000 დეტალური ილუსტრაცია,  პირველ ტომში ძირითადად წარმოდგენილია მასალები მცენარეების აღწერაზე , როგორ ხდება მათი დანერგვა , მომზადება აყვავება და რა კატეგორიის მცენარეებს ვიცნობთ , აქ იხილავთ ბევრ ისეთ მცენარის სახეობას რომელიც შესაძლოა პირველადაც კი გვესმის , ასევე აქ შეხვდებით ინფორმაციებს დედამიწის შესახებ, ქანების ცვლილება როგორ ხდება , დადებითი და უარყოფითი მხარეები სტატისტიკებითა და სხვადასხვა მეცნიერების დასკვნებით . იხილავთ ინფორმაციებს ცხოველების შესახებ , რომელი ცხოველი რა კატეგორიას მიეკუთვნება , მათი კვების რაციონი   ბუნებრივი და არაბუნებრივი მახასიათებლები , დამატებით მოცემულია იშვიათ ცხოველებზე რომელებიც გადაშენების პირას იმყოფებიან ,

რაც ყველაზე მნისვნელოვანია ყველა ტერმინი წარმოდგენილია ორ ენაზე - ქართულად და ინგლისურად

 

 

 მეორე ტომში თავმოყრილია და თემატურად დალაგებულია სამედიცინო, სამშენებლო, საგამომცემლო, საყოფაცხოვრებო, სპორტის, ხელოვნების, მეცნიერებისა და ნებისმიერი სხვა

სფეროს ტერმინები . აქ არის არა მარტო ტერმინთა განმარტებები და აღწერა , არამედ გამოყენების სტრატეგიები , სტრუქტურა და მათი შექმნის ისტორიები , მოგეხსენებათ ნებისმიერი ბავშვისთვის თუ მოზარდისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია სწორი ტერმინებით  ხელმძღვანელობა, სწორედ ამიტომაც შეიქმნა ეს ტომეულები,  რომ თავიდანვე ვისწავლოთ სწორად ნებისმიერი ტერმინის გამოყენება, ანალოგიურად ეს გამოცემაც წარმოდგენილია ქართულ და ინგლისურ ენებზე და მათი განმარტებებით.

მესამე ტომი აქ ძირითადად შეხვდებით შემდეგ თემებს სხვა­დას­ხვა აქ­სე­სუ­ა­რი არ­ქი­ტექ­ტუ­რა და ნა­ტი­ფი ხე­ლოვ­ნე­ბა, სა­ო­ფი­სე ტექ­ნი­კა და ინ­ვენ­ტა­რი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბი, ტრან­სპორ­ტი და მე­ქა­ნიზ­მე­ბი ენერ­გია, მეც­ნი­ე­რე­ბა, ას­ტრო­ნო­მია, ადა­მი­ა­ნი , ეს არის თემები , რომლითაც ნებისმიერი უფროსი თაობის ადამიანიც კი დაინტერესდება , რაც მთავარია ყველა თემას თან ერთვის ფერადი ილუსტრაციები .

მეოთხე ტომი -ენერ­გია, მეც­ნი­ე­რე­ბა, ას­ტრო­ნო­მია, ადა­მი­ა­ნი სპორ­ტის სა­ხე­ო­ბე­ბი და თა­მა­შე­ბი .სახ­ლი, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა. აქ უფრო ფართო ნაწილი ეთმობა სპორტის სახეობებს ,  წარმოდგენილია მათი განმარტებები და აღწერა , ასევე ძალიან კარგად დ დეტალურად არის განხილული ასტრონომია და მისი  განშტოება.

ყველა წიგნი არის ორენოვანი და წარმოადგენილია ულამაზესი , ფერადი  ილუსტრაციებით

ასევე ნახეთ