ტესტების კრებული

ტესტების კრებული

20.00

აღწერა

ვუნდერკინდის ტესტების კრებული შედგება სასკოლო და ოლიმპიადებისთვის მოსამზადებელი სააზროვნო, სახალისო და განმავითარებელი სავარჯიშოებისგან.
ის მოიცავს მათემატიკის, ქართული ენისა და ინგლისური ენის ჯამში 1800 ტესტურ დავალებას.
კრებული განკუთვნილია მე-2-დან მე-7 კლასის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და თითოეული ამ კლასის სავარჯიშოები ცალ-ცალკეა დაჯგუფებული შესაბამისი სათაურით. მაგ. ქართული მე-2 კლასი, მათემატიკა მე-4 კლასი და ა.შ.

ასევე ნახეთ