მასიური ტესტების კრებული ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

მასიური ტესტების კრებული ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

20.00

აღწერა

წიგნში წარმოდგენილია 720 ტესტი და 720 ახსნა. 

 არსებული გამოწემა განკუთვნილია მეორე კლასის მოსწავლეებისთვის.

ასევე ნახეთ