ტესტები ინგლისურ ენაში სტატისტიკური ანალიზით

ტესტები ინგლისურ ენაში სტატისტიკური ანალიზით

10.00

აღწერა

ეს არის ტესტების კრებული სტატისტიკური ანალიზით 

არსებული გამოცემა   ეხმარება მეხუთე კლასელებს ცოდნის გაღრმავებაში 

ასევე ნახეთ