ტესტები ქართულ ენაში სტატისტიკური ანალიზით

ტესტები ქართულ ენაში სტატისტიკური ანალიზით

10.00

აღწერა

ეს არის ტესტების კრებული ქართულ ენაში სტატისტიკური ანალიზით.

არსებული გამოცემა ეხმარება მეექვსე კლასელებს ცოდნის გაღრმავებაში .

ასევე ნახეთ