მითოლოგია

მითოლოგია

130.00

აღწერა

წიგნში გადმოცემულია მსოფლიოს მითები და ლეგენდები და ნაჩვენებია მათი როლი კაცობრიობის განვითარებაში.

შედგება 21 თავისგან , რომელთა შორისაა: კლასიკური ბერძნული და რომაული, კელტური და ირლანდიური , მეფე არტურის ეპოქის, ეგვიპტური, აფრიკული, ინდური, ჩინური , ავსტრალიური, ჩრდილოამერიკული, და მეზოამერიკული მითოლოგიები.

წიგნში შესული მიტები დაყოფილია 6 ნაწილად : კლასიკური ხანა, ევროპის მითოლოგია ეგვიპტისა და აფრიკის მითოლოგიები,  ახლო აღმოსავლეთისა და აზოოს მითოლოგიები, ოკეანიის მითოლოგია და ამერიკის ორივე კონტინენტის მითოლოგია

არსებული გამოცემა არის პირველი სრული კრებული მითოლოგიური თემების.

წიგნს დართული აქვს 750-ზე მეტი ფერადი  ილუსტრაცია, რომლებზედაც გამოსახულია მსოფლიოს მუზეუმებში , ხელოვნების გალერეებსა თუ კერძო კოლექციებში დაცული სკულპტურები , ბარელიეფები და ნახატები.

არსებული გამოცემა დაწერილია გასაგები ენით მსოფლიოს წამყვანი სპეციალისტების მიერ.

გამომცემლები: გორდონ ჩირზი , მარგარეტ ოლდზი

სამხატვრო რედაქტორი: სტენ ლამონდი

გარეკანის დიზაინი: ნადა ბაკოვიჩი , სტენ ლამონდი.

მთარგმნელები : ნინო მეუნარგია , ნოდარ მანჩხაშვილი

გამომცემლობის რედაქტორები : ნანა სუხიტაშვილი, ნათელა თუხარელი

ასევე ნახეთ