მსოფლიო ატლასი

მსოფლიო ატლასი

28.00

აღწერა

მსოფლიოს ატლასი განკუთვნილია ყველა პატარა მოგზაურისათვის, რომლებიც ისწრაფვიან რაც შეიძლება მეტი საინტერესო ფაქტი შეიტყონ ჩვენი პლანეტის შესახებ. წიგნში ყოველ კონტინენტს ეთმობა ცალკე თავი და დიდი გასაშლელი რუკა, რომელზეც მკითხველი ფერადი ილუსტრაციების მეშვეობით გაეცნობა თითოეული კონტინენტისათვის დამახასათებელ თავისებურებებს. მოზარდები ამომწურავ ინფორმაციას მიიღებენ არა მარტო ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ფლორასა და ფაუნასთან დაკავშირებით, არამედ იქაური არქიტექტურის, წეს- ჩვეულებებისა და კულტურის შესახებაც.

ასევე ნახეთ