საქართველოს ისტორიის 4 ტომეული

საქართველოს ისტორიის 4 ტომეული

52.00

აღწერა

 ის­ტო­რი­ის ოთხტო­მე­უ­ლი, პირ­ვე­ლად, 10 წლის წინ გა­მო­ვი­და სა­სა­ჩუქ­რე ყუ­თით და გა­მოს­ვლის დღეს­ვე გა­ი­ყი­და სრუ­ლი ტი­რა­ჟი. მას შემ­დეგ წიგ­ნი კი­დევ რამ­დენ­ჯერ­მე გა­მო­ი­ცა. თუმ­ცა ახა­ლი რე­დაქ­ცია მკი­თხვე­ლის­თვის გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და სა­ინ­ტერე­სოა.

ეს არის ქარ­თველ მეც­ნი­ერ­თა ჯგუ­ფუ­რი ნაშ­რო­მი, რო­მელ­შიც მო­თხრო­ბი­ლია ქვეყ­ნის ის­ტო­რი­ის ყვე­ლა ეპო­ქა და პე­რი­ო­დი უძ­ვე­ლე­სი დრო­ი­დან და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის აღ­დგე­ნამ­დე, თუმ­ცა ეს ყვე­ლა­ფე­რი თა­ნა­მედ­რო­ვე გად­მო­სა­ხე­დი­დან არის შე­ფა­სე­ბუ­ლი.

 საქართველოს ისტორიის ოთხტომეული - ეს არის საქართველოს ისტორიის სრულყოფილი მასალა, დაწყებული უძველესი დროიდან 21-ე საუკუნის დასაწყისამდე, თუმცა ზოგიერთი დეტალი წიგნში 21-ე საუკუნესაც მოიცავს.

ამ ტომში შევიდა ბოლო ათწლეულში თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარებით გაკეთებული უამრავი უმნიშვნელოვანესი არქეოლოგიური აღმოჩენა. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ გამოცემა სამეცნიერო-პოპულარული ენით არის შედგენილი და მას სიამოვნებით წაიკითხავს ნებისმიერი, ვისაც აინტერესებს საკუთარი ქვეყნის ისტორია და არა მხოლოდ - სურს თავისი ისტორია დაიცვას ნებისმიერ გარემოში, სადაც მის გაყალბებას შეეცდებიან.

ასევე ნახეთ