მსოფლიოს ხალხთა ზღაპრები

მსოფლიო ხალხთა ზღაპრები

70.00

აღწერა

კრებული აერთიანებს 10 წიგნის:

  1. ასურული ზღაპრები
  2. შვედური ზღაპრები
  3. ფრანგული ზღაპრები
  4. ინდიელთა ზღაპრები
  5. აზერბაიჯანული ზღაპრები
  6. სპარსული ზღაპრები
  7. სლოვაკური ზღაპრები
  8. აფრიკული ზღაპრები
  9. კორეული ზღაპრები
  10. თურქული ზღაპრები

ასევე ნახეთ