რიცხვების დაფა

რიცხვების დაფა

19.90

აღწერა

დაფაზე გამოსახულია ფერადი რიცხვები