ნობების და მანქანების დაფა

ნობების და მანქანების დაფა

15.00

აღწერა

ხისგან დამზადებული დაფა, დაფაზე გამოსახულია სხვადასხვა დაწესებულება და ასევე სხვადასხვა სახის ტრანსპორტი, საჭიროა ბავშვა თითოეულ დაწესებულებას მიუსადაგოს შესაბამისი ტრანსპორტი. მაგალითად სამედიცინო დაწესებულებას სასწრაფოს მანქანა