ასაწყობი ჟირაფი

ასაწყობი ჟირაფი

18.00

აღწერა

მოგეხსენებათ რამდენად მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს ფაზლის ფუნქციას ბავშვის გონებისთვის, ფაზლის აწყობა ხელს უწყობს გამომსახველობითი და ლოგიკური აზროვნების განვითარებას, ყურადღების მობილიზებას, აღქმას - ფერების, ფორმების, ზომების და ამასთანავე, განავითარებს წვრილმან მოტორიკას, თავაზობთ ასაწყობს ფაზლს - ფერადი ჟირაფი