ცოდნის წიგნი

ცოდნის წიგნი

32.00

აღწერა

ეს არის ენციკლოპედია ყველაფერზე, რაც უნდა იცოდეთ.
რა გზა გავლო სამყარომ დასაბამიდან დღემდე.
როგორია კაცობრიობის განვითარების ეტაპები და ფუნდამენტური მიღწევები.
რამ განაპირობა სისოცხლის სხვადასხვა ფორმისა თუ უდიდესი ცივილიზაციების გაქრობდა და, იმავდროულად ახლების ფორმირება.

ეს არის ენციკლოპედია ყველაფერზე,რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ! რა გზა განვლა სამყარომ დასაბამიდან დღემდე; როგორია კაცობრიობის განვითრების ეტაპები;რამგანაპირობა სიცოცხლის სხვადასხვა ფორმისა და უდიდეს ცივილიზაციათა გაქრობა და,იმავდროულად,ახლების ფორმირება;როგორია ბუნების როლი ადამიანის ცხოვრებაშიდა პირიქით;რა განაპირობებს სამყაროში წონასწორობას და როგორ კანონზომიერებას ეფუძნება დედამიწისა და,საზოგადოდ,სამყაროს მომავალი

დედამიწა- წარმოშობა, სიცოცხლის განვითარების ეტაპები, ბუნებრივი რესურსები, ოკეანეები და ზღვები , ატმოსფერო.

აღმოჩენები და გამოგონებები- ბიოლოგია, სიცოცხლის წარმოშობა, ზრდა და გამრავლება.

ქიმია-მატერია, ქიმიური ნაერთები, სამომავლო მასალები.

ფიზიკა და ტექნოლოგიები- ფიზიკის საფუძვლები, ენერგეტიკა, კომპიუტერული ტექნოლოგია.

მათემატიკა- მათემატიკის დარგები, კლასიკური მათემატიკა, ანალიზური გეომეტრია, ძველი და ახალი მათემატიკა.

ასევე ნახეთ