ქართლის ცხოვრების ქრონიკები

ქართლის ცხოვრების ქრონიკები (2 ტომად)

40.00

აღწერა

ამ წიგნებში ნახავთ სამეცნიერო ნაშრომებსა და მემატიენეთა ცნობებზე აგებულ, მხატვრულად მოთხრობილ ნაწარმოებს. ავტორი საქართველოს ისტორიას მოგვითხრობს. იგი მხატვრული ოსტატობით გვიხატავს ისტორიულ გმირებს, საეტაპო, პოპულარულ ამბებს, ხშირად ამა თუ იმ მოვლენას სრულიად განსხვავებულად წარმოგვიდგენს და წიგნის ფურცლებზე ესა თუ ის კონკრეტული გმირი, ეპოქა თუ მოვლენა ცოცხლდება. ეს სიცოცხლის ხაზი თაობიდან თაობას, საუკუნიდან საუკუნეს გადაეცემა და ასე მკითხველის თვალწინ ერთ მთლიან ჯაჭვად იკინძება ქართველი ხალხის მდიდარი ისტორიული მონაგარი. ასე რომ ესაა წიგნი-შუამავალი წარსულსა და მკითხველს შორის.

ასევე ნახეთ