ვეფხისტყაოსანი (2 ტომი)

ვეფხისტყაოსანი ( 2 ტომი)

35.00

აღწერა

 პირველი  წიგნი არის ,,ვეფხისტყაოსნის“ ორიგინალი ვერსია , ხოლო მეორე წიგნი წარმოადგენს მის გაშინაარსებულ , განხილულ ვარიანტს.

წინამდებარე წიგნი განკუთვნილია მოზარდთათვის და იმ მკითხველთათვის, რომელთაც ,,ვეფხისტყაოსნის „ ტექსტის სრულფასოვანი აღქმა გარკვეულწილად უჭირთ , მიუხედავად იმისა , რომ პოემის ენა ძალიან ახლოა დღევანდელ ქართულ ლიტერატურულ ენასთან.

არსებული წიგნი,  სამ კომპონენტს : პოემის ტექსტს, პროზაულად გადმოცემულ შინაარსს და მეცნიერულ კვლევას გადმოცემს გაშინაარსებული სახით ,  ყველა ადამიანისთვის გასაგებ ენაზე.

რაც ყველაზე მთავარია შინაარსის თხრობას თან ახლავს ადვილად აღსაქმელი და მკითხველისთვის დამაინტერესებელი სამეცნიერო გამოკვლევებზე დაფუძნებული კომენტარები. წიგნის მიზანია რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა აღიქვას და გაითავისოს ვეფხისტყაოსანი.

არსებულ გამოცემაში გამოყენებულია კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული სხვადასხვა უნიკალური ილუსტრაციები.

წიგნში გამოყენებულია მამუკა თავაქარაშვილის მინიატურები

ასევე ნახეთ