დიდი ექვთიმე

დიდი ექვთიმე

30.00

აღწერა

ეს წიგნი დიდი ქართველი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის ექვთიმე
თაყაიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების სრულყოფილი წარმოჩენის ცდაა.
გამოცემაში შესულია ქვეყნის წამყვან მეცნიერთა სტატიები დიდი ექვთიმეს
ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ. წიგნში გამოქვეყნებულია პირველად
ჩვენს ისტორიაში მისი ცხოვრების ამსახველი უმნიშვნელოვანესი საარქივო
მასალები, რომელიც ნათელს ჰფენს ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და
მოღვაწეობის სხვადასხვა საკითხს;
ნაშრომში რეალურადაა წარმოჩენილი (ახლადმოპოვებული საარქივო მასალის
საფუძველზე) ქვეყნიდან გატანილი განძის საქართველოში დაბრუნების
რეალიები. წარმოდგენილია .
რაც მთავარია წიგნში შეხვდებით დაბრუნებული განძის ულამაზეს , ფერად
ილუსტრაციებს , რომელიც ამ დრომდე არ იყო ფართო საზოგადოებისთვის
ხელმისავწდომი , ილუსტრაციები წარმოდგენილია პრიალა , გალაკულ
ფურცლებზე.

წიგნში წარმოდგენილია რამოდენიმე თავის ინგლისურად ნათარგმნი ვერსიაც.
წიგნი მთლიანად ეძღვნება წმიდა ექვთიმე ღმრთისკაცის განვლილ მოწამეობრივ
გზას წმინდანობამდე.

საგამომცემლო ჯგუფი: ნესტან ბაგაური, ეთერ ბაიდოშვილი , ირმა ბერიძე ,
ვიოლა დუღუში , მართა წიკლაური , ალექსანდრე ჯიქურიძე , ილია ხელაია .
საერდაქციო კოლეგია:
როინ მეტრეველი -აკადემიკოსი
ნათელა ვაჩნაძე-ისტორიის მეცნიერთა დოქტორი
ბუბა კუდავა-ისტორიის დოქტორი
არჩილ კოხრეიძე -ისტორიის დოქტორი

ასევე ნახეთ