ტესტების კრებული

ტესტების კრებული

20.00

აღწერა

მე-2-დან მე-7 კლასის ჩათვლით მოსწავლეებისათვის „ვუნდერკინდმა“ შეადგინა ტესტების კრებული, რომელიც მოიცავს ქართული ენის, მათემატიკისა და ინგლისური ენის ჯამში 1800 ტესტს.

კრებულში შესულია ვუნდერკინდის ოლიმპიადის ფორმატის ტესტები, რომელიც მოსწავლეს უმოწმებს ცოდნას და ასევე აწვდის დამატებით ინფორმაციას, რითაც მოსწავლეს უჩენს მეტ მოტივაციას სწავლისადმი.

ასევე ნახეთ