შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი

შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი

80.00

აღწერა

ვეფხისტყაოსანი" ქართული სულიერების განძი და ეროვნული ღირსებაა. ამავე დროს, მარადიული საკაცობრიო ფასეულობა. ამიტომ, პოემის ყოველი ახალი გამოცემა, თავისთავად, ღირსსახსოვარი მოვლენაა. ქართველი ერის ეს უპირველესი განძი-საუნჯე უდავოდ იმსახურებს მსოფლიოს მკითხველი საზოგადოების ყურადღებას. წიგნი წარმოადგენს თანამედროვე დიზაინისა და უმაღლესი პოლიგრაფიული ხარიხის ურთიერთშერწყმის იშვიათ ნიმუშს.

შოთა რუსთაველის უკვდავი პოემის ახალი, უნიკალური გამოცემა - დღემდე სრულიად უცნობი ორი ქართველი მხატვრის მიერ XIII საუკუნეში შესრულებული საერო აღმოსავლური მინიატურა - ე.წ. წერეთლისეული ნუსხა.
სწორედ ამგვარი წიგნები ხდებიან მომავალში იშვიათნი და საუკუნოვანნი.

ასევე ნახეთ