სერია,, ძალიან მოკლე შესავალი"

სერია ,,ძალიან მოკლე შესავალი" 3 ტომი-ლოგიკა, პოლიტიკა, სოციოლოგია

32.70

აღწერა

კენეთ მინოუგი- პოლიტიკა

არსებულ წიგნში კენეთ მინოუგი განიხილავს თუ როგორ ვითარდებოდა პოლიტიკა ძველი სამყაროს ეპოქიდან მეოცე საუკუნის ჩათვლით. ის გვთავაზობს გამოვიკვლიოთ რატომ გარდაიქმნება პოლიტიკური სისტემები., რატომ არის დემოკრატია კარგი და როგორი შეიძლება იყოს პოლიტიკის მომავალი.

გრემ პრისტი- ლოგიკა

გამოცემაში პრისტი ზოგადად მიმოიხილავს ტურინგისა და გედელის ნაშრომებს, რომელიც თანამედროვე ლოგიკის საფუძლვლად მიიჩნევა. წიგნი გასაგები ენით გვიხსნის ფორმალური ლოგიკის საფუძლვლებს და განკუთვნილია ნებისმიერისთვის, ვინც ლოგიკითა და მისი თავსატეხებით არის დაინტერესებული

სტივ ბრიუსი - სოციოლოგია

ეს წიგნი გვიხსნის სოციოლოგიის ფუნდამენტურ პრინციპებს თან ითვალისწინებს , როგორ აყალიბებს ინდივიდს საზოგადოება და პირიქით. სტივი წიგნში აზუსტებს სოციოლოგიის , როგორც დარგის ბუნებას.

ასევე ნახეთ