ტაო-კლარჯეთი, სამეცნიერო პოპულარული ნარკვევი

ტაო-კლარჯეთი, სამეცნიერო პოპულარული ნარკვევი“

80.00

აღწერა

ეს წიგნი პირველი შემთხვევაა ტაო-კლარჯეთის შესახებ ამ მოცულობის განზოგადებული, სამეცნიერო-პოპულარული, კოლექტიური ნაშრომის გამოცემისა, რომელშიც მოცემულია რეგიონის გაბმული ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე და პარალელურად კომპაქტური სახით წარმოჩენილია მხარის კულტურისთვის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ასპექტი. ნაშრომი ხელს უწყობს ტაო-კლარჯეთის პოპულარიზაციასა და მის შემდგომ კვლევას .

წიგნში შესულია, პირველი სახელმწიფოებრივი გაერთიანებები ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე, ტაო-კლარჯეთი ანტიკურ ხანაში, ქართველთა სამეფო,  ახალციხის საფაშო, ასევე  აქ არის იფნრომაცია კულტურზე(საეკლესიო ხურორთმოძღვრება, დეკორი და სკულპტურა, ქართული წარწერები ტაო-კლარჯეთში) ტრადიციულ ყოფაზე, ქართული ენა და დანართები( დასახლებული პუნქტები თანამედროვე ტაო-კლარჯეთში). რაც ყველაზე მთავარია წიგნს ბოლო ნაწილში თან ახლავს ბიბლიოგრაფია

წიგნში გამოყენებულია უამრაფი ფერადი ილუსტრაციები , რომელიც წარმოდგენილია  პრიალა ფურცლებზე .

ასევე ნახეთ