სამაგიდო წიგნების ათეული

სამაგიდო წიგნების ათეული

72.00

აღწერა

სამაგიდო წიგნების ათეული - 12 ქართული პოეზიის საგანძური- არსებულ გამოცემაში არის ქართული პროეზიის სრული კებული , რომელიც დაყოფილია ქვეთავებად. წიგნში გამოყენებულია ყველა ის ადამიანი ვინც უდიდესი წვლილი შეიტანა პოეზიის შექმნაში .

სამაგიდო წიგნების ათეული -16 ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი - წიგნში წარმოდგენილია ქართულ სინონიმთა სრული ლექსიკონი, რომელიც გვეხმარება მრავალფეროვანი ქართული ენის სრულად შესწავლაში .

სამაგიდო წიგნების ათეული - 10 მითოლოგიური ლექსიკონი - მითოლოგიური ლექსიკონი ხალხის რჩეული წიგნია, სწორედ მათი აქტიურობით გადაწყდა , წიგნის გამოცემა.  არსებული მასალები  ცხოვრების მანძილძილზე ბევრჯერ შეიძლება დაგჭირდეთ.

ასევე ნახეთ