ფიზიკურ-გეოგრაფიული გლობუსი

ფიზიკურ-გეოგრაფიული გლობუსი

30.00

აღწერა

დაგვემატა ძალიან ლამაზი დიზაინის გლობუსი,
რომელსაც ყველა მიმართულებით სიგრძეებისა და
ფართობების ერთი და იგივე მაშტაბი აქვს. არსებული
გლობუსი არის ფიზიკურ-გეოგრეფიული. იგი
დაგეხმარებათ ქვეყნების განლაგების შესწავლაში.
ასევე შეძლებთ განსაზღვროთ ტერიტორიების
ფართობი . არის ძალიან მოსახერხებელი და ლამაზი
დიზაინის .

იწარმოება ორიგინალური ტექნოლოგიით. ყოფილ სსრკ-ში ს.ს."კარტოგრაფია"ს გაქონდა ექსპორტზე 23 ქვეყანაში  მათ შორის ჩინეთშიც. დღეს- დღეისობით ერთადერთი წარმოებაა კავკასიაში.

ყველა დეტალი დამზადებულია საქართველოში .