• მისამართი:

    ვაჟა-ფშაველას 16ა

  • ტელეფონი:

    032 211 24 23

  • ელ. ფოსტა

    info@odisea.ge

შენიშვნა: ფიფქით მონიშნული ველები აუცილებელია